حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی و هیئت همراه در شرکت ایران پاش.