• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

باک تراکتور 470

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک تراکتور 470

باک 399

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک 399

باک 299

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک 299

باک اوپال

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک اوپال

شناور

تجهیزات صنعتی متفرقه

شناور

موشک روسوبگير

تجهیزات صنعتی متفرقه

موشک روسوبگير

سر شلنگ 3 اینچ

تجهیزات صنعتی متفرقه

سر شلنگ 3 اینچ

سینی وان

تجهیزات صنعتی متفرقه

سینی وان

آب گرمکن خورشیدی

تجهیزات صنعتی متفرقه

آب گرمکن خورشیدی

منبع انبساط دیواری

تجهیزات صنعتی متفرقه

منبع انبساط دیواری

عایق ضد فضولات پرنده(ایستگاه برق)

تجهیزات صنعتی متفرقه

عایق ضد فضولات پرنده(ایستگاه برق)

روکش وانت سایپا تک گانه

تجهیزات صنعتی متفرقه

روکش وانت سایپا تک گانه

لاندر 5/64

تجهیزات صنعتی متفرقه

لاندر 5/64

لاندر 4/86

تجهیزات صنعتی متفرقه

لاندر 4/86