• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

فیش فیدر(غذا ده)

تجهیزات غذادهی آبزیان

فیش فیدر(غذا ده)

تجهیزات غذاده و یا فیش فیدر

امروزه استفاده از دستگاه های غذاده برای مدیریت سیستم تغذیه ای در استخرهای پرورش آبزیان بسیار رایج شده است. این فرایند غذا دهی را آسان کرده و خوراک را با مقدار مشخص در فواصل زمانی تعیین شده به طور یکنواخت در آب پخش می کند. این روش برای به حداکثر رساندن درآمد و سودآوری در صنعت آبزی پروری بسیار حائز اهمیت است. شرکت ایران پاش تولید کننده انواع تجهیزات غذاده از جمله شناورها و مخازن زوک در ظرفیت های مختلف می باشد. جهت استعلام و مشخصات فنی می توانید با کارشناسان ما در تماس باشید.