• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

صندلی استادیوم

تجهیزات ورزشی

صندلی استادیوم

پایه بسکتبال کامل

تجهیزات ورزشی

پایه بسکتبال کامل

ست 12 تایی مینی گلف

تجهیزات ورزشی

ست 12 تایی مینی گلف

شطرنج

تجهیزات ورزشی

شطرنج