• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

سینک دستشویی

سینک پلی اتیلن

سینک دستشویی

سینک سه چشمه

سینک پلی اتیلن

سینک سه چشمه