• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

شناور IP222

شناور

شناور IP222