• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

مخزن 2150 لیتری کروی

مخازن کروی

مخزن 2150 لیتری کروی