• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

شرایط اعطای نمایندگی فروش


۱- در اختیار داشتن ملکی تجاری و یا انباری حداقل به مساحت ۳۰۰ متر مربع
۲- ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر یکساله به ارزش حداقل  3.000.000.000 ریال به نام شرکت ایران پاش
۳- عقد قرارداد نمایندگی فروش 
۴- تعهد به عدم همکاری و فروش محصولات مشابه و یا همکاری با شرکت‌های تولیدکننده مشابه
۵-  پس از تنظیم قرارداد، نماینده فروش موظف است نسبت به ارائه تصاویر دفتر تجاری،‌ فروشگاه و یا انبار به همراه گزارش موقعیت دسترسی محل تجاری اقدام نماید.
6- نحوه تسویه فاکتور بصورت نقدی و قبل از بارگیری سفارشات می باشد .
7- سفارشات نماینده می بایست بصورت کتبی به شماره واتساپ این شرکت ( 09022720929) ارسال گردد. 
8- تبلیغات شرکت در نمایشگاهها از نظر جغرافیایی و ریالی به عهده نماینده می باشد.
9- محل تحویل درب کارخانه شرکت ایرانپاش می باشد.
10- نمایندگی اعطائی از هر نظر قائم به شخص نماینده بوده و نماینده به هیچ وجه حق واگذاری آن را جزاً یا کلاً به دیگری ندارد .