• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

سینی چرخدار مکانیکی

تجهیزات صنعتی متفرقه

سینی چرخدار مکانیکی

گوی چاه

تجهیزات صنعتی متفرقه

گوی چاه

صندلی حمام

تجهیزات صنعتی متفرقه

صندلی حمام

کاور ip 223

تجهیزات صنعتی متفرقه

کاور ip 223

مخزن کف شور زرد -جفت

تجهیزات صنعتی متفرقه

مخزن کف شور زرد -جفت

بشکه نساجی 640 لیتری

تجهیزات صنعتی متفرقه

بشکه نساجی 640 لیتری

مخزن پلو سبز

تجهیزات صنعتی متفرقه

مخزن پلو سبز

وکیوم سالم آب 1200 لیتری شماره1 بزرگ

تجهیزات صنعتی متفرقه

وکیوم سالم آب 1200 لیتری شماره1 بزرگ

وکیوم سالم آب شماره 2 کوچک

تجهیزات صنعتی متفرقه

وکیوم سالم آب شماره 2 کوچک

بستر گلخانه

تجهیزات صنعتی متفرقه

بستر گلخانه

باک تراکتور TP26-سیرجان

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک تراکتور TP26-سیرجان

باک تراکتور 470

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک تراکتور 470

درب باک 299

تجهیزات صنعتی متفرقه

درب باک 299

باک 399

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک 399

باک 299 کامل

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک 299 کامل