• ارومیه کیلومتر ۵ جاده فرودگاه، شرکت ایران‌پاش

پالت صنعتی

تجهیزات صنعتی متفرقه

پالت صنعتی

پالت پستی

تجهیزات صنعتی متفرقه

پالت پستی

باک گلدانی

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک گلدانی

تجهیزات کلرزنی

تجهیزات صنعتی متفرقه

تجهیزات کلرزنی

سینی چرخدار مکانیکی

تجهیزات صنعتی متفرقه

سینی چرخدار مکانیکی

گوی چاه

تجهیزات صنعتی متفرقه

گوی چاه

صندلی حمام

تجهیزات صنعتی متفرقه

صندلی حمام

کاور ip 223

تجهیزات صنعتی متفرقه

کاور ip 223

مخزن کف شور زرد -جفت

تجهیزات صنعتی متفرقه

مخزن کف شور زرد -جفت

بشکه نساجی 640 لیتری

تجهیزات صنعتی متفرقه

بشکه نساجی 640 لیتری

مخزن پلو سبز

تجهیزات صنعتی متفرقه

مخزن پلو سبز

وکیوم سالم آب 1200 لیتری شماره1 بزرگ

تجهیزات صنعتی متفرقه

وکیوم سالم آب 1200 لیتری شماره1 بزرگ

وکیوم سالم آب شماره 2 کوچک

تجهیزات صنعتی متفرقه

وکیوم سالم آب شماره 2 کوچک

بستر گلخانه

تجهیزات صنعتی متفرقه

بستر گلخانه

باک تراکتور TP26-سیرجان

تجهیزات صنعتی متفرقه

باک تراکتور TP26-سیرجان